Kalendarium

Kalendarium


17 januari

Spelövning

Kulturskolan kl 18.30

24 januari

Spelövning

Kulturskolan kl 18.30

7 februari

Spelövning

Kulturskolan kl 18.30

24 februari

Lyssnarafton

Hembygdsgården kl 17.00

28 mars

Årsmöte

Hembygdsgården kl 19.00

8 maj


Ådalshallen med Nordiska Kammarork

21 maj

Spelning

Kaptenen

2-3 augusti

Vid Dragspelsälven

Hembygdsgårde

Uppdaterad:

2018-05-22

Copyright © All Rights Reserved